Työmies-hanke

Työmies-hanke on Varstaajat ry:n ESR-rahoitteinen työllisyyttä edistävä kokeiluhanke, joka toteutetaan 1.10.2017 - 31.3.2019.
 
Hankkeen tarkoituksena on luoda Karstulaan ja Kyyjärvelle työllistymismalli, jossa työntekijän osaaminen ja työnantajan lyhytaikainen työvoimatarve kohtaavat toisensa. Hankkeessa työntekijät sukkuloivat usean eri työnantajan palveluksessa tehden lyhyinä jaksoina joko toistuvuvasti samoja töitä tai yhtäjaksoisesti kertaluontoisia työprojekteja.
 
Tavoitteena on, että toistuvaistyöttömyyden kierre katkeaa ja työntekijälle muodostuu perättäisistä lyhytkestoisista töistä yhtenäisenä jatkuva työura.
 
Työmies-hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus, Karstulan ja Kyyjärven kunnat, Konsta ja Irene Heinon Säätiö ja Varstaajat ry.

Kenelle?
 • Karstulan ja Kyyjärven työttömille ja työttömyysuhan alaisille
 • Työnantajille

Mitä?

 • Uusien työllistymismahdollisuuksien kokeilua
 • Tukea ja apua työn ja työvoiman hakuun
 • Piilotyöpaikkojen ja piilotyövoiman etsimistä ja löytämistä
 • Kortti- ja muuta lyhytaikaista koulutusta
 • Toistuvaistyöttömyyden katkaisua

Miten pääset mukaan hankkeeseen?

 • Varaamalla aika haastatteluun joko soittamalla tai laittamalla sähköpostia

Mitä Työmies-hanke tarjoaa työnantajalle?

 • Apua kiireellisiin ja kiireettömiin työtehtäviin
 • Tietoa ja tukea työntekijöiden koulutustarpeisiin
 • Edullista ja riskitöntä tutustumista tuleviin työntekijöihinne
 

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Konstan Laari, Koulutie 12, 43500 Karstula | Postiosoite: Koulutie 12, 43500 Karstula 
Puhelin:  | 0408282864 Sähköposti: kiminki.ns@gmail.com